info@telsat.net.pl

   

           Telekomunikacja dla Twojej Firmy                      tel.  46 855 89 84 

                                                                    Sklep internetowy ::  Strona Główna   ::  Usługi  ::  Kontakt  ::  Linki  ::  Pobierz pliki

Produkty

AASTRA ERICSSON CORDLESS DECT

Centralki Ericsson/Aastra

   BusinessPhone 50
  
BusinessPhone 250
  
BusinessPhone 128i
  
Telefony Dialog cyfrowe
  
Telefony Dialog Analogowe
  
Cordless-Dect / IP Dect
  
Telefony Dect / IP Dect
   Telefony IP

Centralki Panasonic

   KX-TEA308
  
KX-TES 824
  
KX-TEM824

   KX-TDA100
   KX-TDA200

Telefony Dalekiego Zasięgu

   EnGenius Ep801
   EnGenius Ep802
   Słuchawka  EP800H
   Anteny

Bramki GSM

   Analogowe
   Isdn
   Voip

Taryfikacja

   Bufory BU
   Aplikacje
   Zestawy

Domofony do central

   Helios
   Helios IP


Sprzęt używany

 Cordless  Cechy  Funkcje  Radiowa stacja bazowa  Dane techniczne

Zobacz też:  Radiowa stacja bazowa   BS330, BS340, BS370

Cordless
Zintegrowany system bezprzewodowej łączności osobistej

Prowadzimy konserwację i serwis tych systemów

Sprawdź dostępność tego sprzętu w naszym

sklepie internetowym  >>>>>

 
Cyfrowy system łączności bezprzewodowej BusinessPhone Cordless jest rozwiązaniem zapewniającym osobom, których obowiązki zawodowe zmuszają do częstego przemieszczania się z miejscu pracy, stały kontakt oraz możliwość korzystania ze wszystkich usług nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego.
 

System ten zaspokaja potrzeby biura następnej generacji, gdzie wirtualne miejsce pracy (nieprzypisane do konkretnego pracownika), oraz elastyczne godziny urzędowania, są częściej regułą niż wyjątkiem.
System BusinessPhone Cordless został zaprojektowany i zbudowany w oparciu o, szeroko stosowaną w świecie, platformę DECT firmy ERICSSON. Cechami tego rozwiązania są: niezauważalne dla abonenta przekazywanie rozmowy pomiędzy stacjami radiowymi systemu - podczas prowadzenia jej przy jednoczesnym przemieszczaniu się, jakość dźwięku równa jakości oferowanej przez łączność przewodową, zapewnienie wysokiego poziomu poufności prowadzonych rozmów poprzez zastosowanie cyfrowej transmisji sygnału radiowego.

System BusinessPhone Cordless ze względu na swoją dużą skalowalność może być stosowany zarówno w przedsiębiorstwach małych, średnich jak i dużych. Zapewnia stałą łączność personelowi, którego praca wymaga ciągłego przemieszczaniu się po terenie przedsiębiorstwa/ biura, oraz wymaga, ze względu na swoje obowiązki zawodowe, stałego kontaktu.
System może znaleźć zastosowanie w takich miejscach jak np.: biura, magazyny, hurtownie, sklepy, szpitale, hotele, banki, biura maklerskie, zakłady przemysłowe itp. System BusinessPhone Cordless czyni personel bardziej dostępnym dla dzwoniących, przez co oszczędza czas i pieniądze jakie trzeba byłoby przeznaczyć na rozmowy zwrotne oraz sprawia, że w miejscu, gdzie jest stosowany, można łatwiej dokonywać zmian i przesunięć - nie tylko kadrowych.
Dzięki pełnej integracji ze standardem DECT-GAP, system BusinessPhone Cordless umożliwia stosowanie telefonów innych producentów, zgodnych z protokółem GAP.  System BusinessPhone Cordless umożliwia także korzystanie z zaawansowanych usług sieciowych takich jak m.in. prezentacja numeru abonenta dzwoniącego - CLIP. Bazujący na standardzie DECT, bezprzewodowy system łączności BusinessPhone Cordless, poza jakością dźwięku równą oferowanej przez systemy przewodowe, zapewnia również odpowiednio wysoki poziom zabezpieczenia poufności przeprowadzanych rozmów.

System BusinessPhone Cordless może być użytkowany na co najmniej dwa sposoby:

 • użytkownik posiada aparat przenośny zamiast aparatu stacjonarnego (podłączonego przewodem do systemu telekomunikacyjnego). Takie rozwiązanie jest właściwe dla personelu, który nie ma stałego miejsca pracy lub jego praca polega na ciągłym przemieszczaniu się po terenie przedsiębiorstwa. Użytkownik aparatu przenośnego ma cały czas dostęp do wszystkich funkcji oferowanych przez aparat stacjonarny. Rozbudowa systemu wyposażonego w aparaty przenośne nie pociąga za sobą konieczności wykonania dodatkowych prac kablowo - montażowych, właściwych przy rozbudowie systemu wyposażonego w aparaty stacjonarne, 
 • użytkownik, którego obowiązki służbowe zmuszają do częstego przemieszczania się, posiada dwa aparaty - stacjonarny i przenośny, pracujące w trybie "tandem", którym przyporządkowany jest ten sam numer telefoniczny. Połączenia przychodzące mogą być odbierane z obydwu lub z jednego, uaktywnionego przez użytkownika, aparatu. Połączenia wychodzące mogą być wykonywane z obydwu aparatów, także równocześnie jeżeli istnieje taka potrzeba.
Cechy systemu

System BusinessPhone Cordless składa się z: aparatów przenośnych, radiowych stacji bazowych, oraz modułów kontrolno-komutacyjny, które są integralną częścią central BusinessPhone 50/250. System może być wyposażony maksymalnie w 210 aparatów przenośnych i 60 radiowych stacji bazowych przy korzystaniu z systemu BusinessPhone 250, oraz maksymalnie w 24 aparaty przenośne i 4 stacje bazowe przy korzystaniu z systemu BusinessPhone 50. 

Funkcje systemu

W przypadku, gdy użytkownik korzysta z telefonu przenośnego, niezależnie od telefonu stacjonarnego, ma do swojej dyspozycji wszystkie te funkcje, które są dostępne dla stacjonarnych abonentów analogowych centrali BP50/250. W przypadku, gdy użytkownik korzysta zarówno z aparatu przenośnego jak i z telefonu stacjonarnego - pracujących w trybie "tandem", system umożliwia dodatkowo korzystanie z następujących funkcji:

 • dla połączeń przychodzących układ "tandem" jest traktowany jako jeden telefon, dla połączeń wychodzących układ ten jest traktowany jako dwaj niezależni abonenci,
 • w przypadku, gdy aparat przenośny jest wyłączony, połączenia przychodzące będą kierowane do aparatu stacjonarnego. Po włączeniu aparatu przenośnego oba aparaty będą sygnalizowały połączenia przychodzące,
 • jeżeli poprzez jeden z aparatów układu "tandem" prowadzona jest rozmowa, drugi jest niedostępny dla następnego połączenia przychodzącego. Oczywiście użytkownik może zainicjować połączenie z drugiego, w danej chwili niewykorzystywanego aparatu,
 • wybierając numer "tandemu" możemy w prosty sposób przekazywać połączenia pomiędzy aparatami, który go tworzą,
 • jeżeli uaktywnimy na aparacie przenośnym funkcję np. "podążaj za mną" (ang. follow me) będzie ona również uaktywniona na aparacie stacjonarnym,
 • wiadomości, które są pozostawione dla "tandemu" są sygnalizowane na obu aparatach,
 • aparaty pracujące w układzie "tandem" taryfikowane są jako jeden numer (jedno konto w systemie taryfikacyjnym,
 • każdy abonent w systemie może pracować w układzie "tandem". Liczba "tandemów" w systemie jest limitowana. Jako "tandem" rozumie się współpracę dwóch aparatów w układzie opisanym powyżej.

Funkcjonalność abonenta przenośnego

 • wybieranie ostatnio wybieranego numeru,
 • wybieranie skrócone ( 10 pozycji - DT368),
 • przełączanie trybu wybierania (pulsowe / tonowe) w czasie trwania połączenia,
 • automatyczny wybór jednego z ośmiu systemów DECT-GAP,
 • zróżnicowane tony sygnału dzwonka dla połączeń wewnętrznych, zewnętrznych i zwrotnych (ang. call back),
 • wyłączenie mikrofonu,
 • wyłączenie sygnałów ostrzegających (np. sygnalizacja wyłączenia mikrofonu, poziomu baterii itp.),
 • wyłączenie sygnału dzwonka,
 • siedem poziomów głośności sygnału dzwonka,
 • dziesięć rodzajów sygnału dzwonka,
 • wyświetlanie numeru aparatu w stanie oczekiwania,
 • proste i szybkie korzystanie z książki telefonicznej,
 • maks. 1000 pozycji książki telefonicznej (100 dla DT2888) - 100 jest definiowane przez użytkownika,
 • wybieranie według pozycji z książki telefonicznej,
 • edycja osobistej książki telefonicznej,
 • wybieranie poprzez edycję numeru (ang. pre-dialling with number editing,)
 • funkcja "dyskretnego" sygnału dzwonka,
 • funkcja "klik" przy naciśnięciu klawisza aparatu,
 • ustawiane przez użytkownika rodzaje sygnału dzwonka, programowanie własnej melodii,
 • wybór jednej z 11 wersji językowych menu systemu,
 • ustawianie kontrastu wyświetlacza.

Do góry | Dalej »

Usługi

Downloads

 

Strony Informacyjne

Sklep internetowy

Biznes Onet

Kultura Zabytki

Pogoda Onet

Wypoczynek Informator

Ericsson- filary telekomunikacji

Poleć stronę:

 

Teraz zapraszamy
Państwa
także do zakupów
ON-LINE