info@telsat.net.pl

   

           Telekomunikacja dla Twojej Firmy                      tel.  46 855 89 84 

                                                                    Sklep internetowy ::  Strona Główna  :: Usługi  ::  Kontakt  ::  Linki  ::  Pobierz pliki

Produkty

AASTRA ERICSSON BUSINESSPHONE 250

Centralki Ericsson/Aastra

   BusinessPhone 50
  
BusinessPhone 250
  
BusinessPhone 128i
  
Telefony Dialog cyfrowe
  
Telefony Dialog Analogowe
  
Cordless-Dect / IP Dect
  
Telefony Dect / IP Dect
   Telefony IP

Centralki Panasonic

   KX-TEA308
  
KX-TES 824
  
KX-TEM824

   KX-TDA100
   KX-TDA200

Telefony Dalekiego Zasięgu

   EnGenius Ep801
   EnGenius Ep802
   Słuchawka  EP800H
   Anteny

Bramki GSM

   Analogowe
   Isdn
   Voip

Taryfikacja

   Bufory BU
   Aplikacje
   Zestawy

Domofony do central

   Helios
   Helios IP


Sprzęt używany

BP50 BP250 Charakterystyka Funkcje Rozszerzenia Funkcje numerów wewnętrznych Dane techniczne

 
Funkcje numerów wewnętrznych

Użytkownicy systemu BusinessPhone 250 mogą korzystać z następujących funkcji:

 • Abbreviated number dialling - wybieranie numerów skróconych - numery wspólne i indywidualne,
 • Account number - numer konta - numer, który jest np. kodem projektu - może być wprowadzony, przed lub w trakcie rozmowy, dla celów rozliczeniowych,

   

  Sprawdź dostępność tego sprzętu w naszym

  sklepie internetowym  >>>>>

   

 • Authorisation code - kod upoważnienia - wybierając odpowiedni kod, można czasowo zablokować pewne numery wewnętrzne lub można przenieść na inne numery wewnętrzne pewne typy usług,
 • Automatic call back - automatyczne oddzwonienie - (numer wewnętrzny zajęty/wolny) - abonenci dzwoniący, do zajętego lub nie odpowiadającego numeru wewnętrznego, mogą zamówić automatyczne oddzwonienie,
 • Automatic call back - automatyczne oddzwonienie - (linia miejska/łącze do centrali nadrzędnej) - abonenci, nie mogący uzyskać dostępu np. do wolnej linii miejskiej, mogą zamówić automatyczne oddzwonienie przy zmianie jej statusu,
 • Call Metering - pomiar połączenia zewnętrznego - pokazywanie, na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, danych (bieżąca rozmowa, poprzednia rozmowa, skumulowana opłata), zainicjowanego przez numer wewnętrzny połączenia (podczas jego trwania i po zakończeniu), możliwy jest również wydruk tych danych,
 • Call pick-up - przyjęcie rozmowy - rozmowy kierowane do dowolnego numeru wewnętrznego mogą być odebrane z innego numeru (indywidualnie, grupowo, wspólnie),
 • Call waiting indication - wskazanie oczekującego połączenia - jeśli wybrany numer jest zajęty, to dzwoniący, w celu zasygnalizowania ważnej, oczekującej, rozmowy może wysłać specjalny ton oczekiwania,
 • Camp on - gromadzenie rozmów - ustawia w kolejkę rozmowę/ y kierowaną/ e do zajętego numeru wewnętrznego,
 • Conference - tryb konferencyjny - do 6 uczestników, wewnętrznych i zewnętrznych, przy wyposażeniu systemu w moduł konferencji liczba uczestników zwiększa się do 59 (rozwiązanie nie mające swojego odpowiednika w systemach tej klasy innych producentów).
 • Display indication - wskazania wyświetlacza - wyświetlacz aparatu telefonicznego może pokazywać informacje typu: data, czas, temperatura, numer i nazwa rozmówcy, pozycja z książki telefonicznej oraz komunikaty przekazywane z innych numerów wewnętrznych,
 • Diversion - przenoszenie - funkcja automatycznego przenoszenia rozmowy do innego numeru wewnętrznego (bezpośrednio, przy zajętości lub przy braku odpowiedzi),
 • Dual line access - dostęp do dwóch linii - pozwala na przyjęcie drugiej rozmowy podczas trwania pierwszej, która zostaje wówczas zawieszona (tryb alternatywny),
 • External number redial - ponowne wybranie numeru wewnętrznego - ponowne wybieranie, ostatnio wybranego lub zapamiętanego numeru, za pomocą pojedynczego klawisza,
 • Fax extension - faxowy numer wewnętrzny - numery wewnętrzne mogą być zaprogramowane specjalnie w celu obsługiwania dochodzących faksów,
 • Follow me - podążanie za abonentem - użytkownicy mogą żądać, aby adresowane do nich rozmowy były przekazywane do wyznaczonych numerów wewnętrznych lub zewnętrznych,
 • Group functions - funkcje grupy - funkcje takie jak: odbieranie rozmowy, dzwonienie grupowe przenoszenie rozmów - mogą być zaprogramowane dla określonych grup roboczych,
 • Group (PBX) - hunting - poszukiwanie określonej grupy - można wysłać sygnał dzwonienia do określonej grupy numerów za pomocą wspólnego numeru całej grupy. Rozmowy mogą być kierowane do wolnych numerów wewnętrznych w uprzednio określonej kolejności,
 • Hands-free - bez absorbowania rąk - dotyczy wybierania numerów oraz odbierania rozmów,
 • Hot line - połączenie bezpośrednie z wybranym numerem - może być zapoczątkowane natychmiast, lub z pewnym opóźnieniem, poprzez podniesienie słuchawki,
 • Information - informacja - wszystkie typy telefonów można wykorzystywać do pozostawienia, przez dzwoniącego, informacji, głosowej lub tekstowej, podczas nieobecności żądanego abonenta,
 • Intercom - interkom - połączenie wykonywane poprzez naciśnięcie jednego, przypisanego do konkretnego abonenta wewnętrznego, klawisza - realizowane w trybie głośnomówiącym z odbiorem automatycznym (bez używania rąk),
 • Intrusion - włączenie się rozmowy - upoważnieni abonenci mogą się włączyć do trwającej już rozmowy,
 • ISDN caller list - lista dzwoniących po liniach ISDN - funkcja zapamiętywania informacji o wywołaniach z linii ISDN, które nie doszły do skutku, ponieważ abonent był zajęty lub nie odpowiadał,
 • Loudspeaker - głośnik aparatu telefonicznego - może być wykorzystywany do przywoływania lub rozmów,
 • Message system - system komunikowania - pomiędzy numerami wewnętrznymi mogą być przesyłane komunikaty głosowe i tekstowe,
 • Monitoring - monitorowanie - operator może monitorować status połączeń z numerami wewnętrznymi próbując zrealizować nowe połączenia, 
 • Parking - parking - przychodzące rozmowy mogą być czasowo "parkowane" w celu ich późniejszego przywołania lub odebrania z innego numeru wewnętrznego (wspólnie lub indywidualnie), 
 • Personal greeting - pozdrowienie osobiste - funkcja stosowana w systemie komunikatów głosowych,
 •  Private trunk line - prywatna linia miejska - zapewnia dostęp tylko dla upoważnionych numerów wewnętrznych,
 • Recall - przywołanie - po określonym czasie, rozmowy, które zostały "zaparkowane", ustawione w kolejkę lub przeniesione i pozostały bez odpowiedzi, są kierowane z powrotem na początkowy numer wewnętrzny,
 • Reminder service - usługi przypominania - użytkownik może ustalić czas, dla sygnału przypomnienia, po którym na numer wewnętrzny zostaje skierowany specjalny ton sygnału dzwonienia,
 • Secretary function - funkcja sekretarki - zawiera bezpośrednie łączenie, wskazanie zajętości, odebranie wezwania, interkom i przenoszenie rozmowy,
 • Supervision - nadzór - użytkownik może monitorować numer indywidualny, ze swojego katalogu, w celu określenia jego stanu, odpowiedzenia na przychodzące wywołania lub zadzwonienia do monitorowanego numeru,
 • Telephone directory - książka numerów telefonicznych - dla numerów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Transfer - przeniesienie - przed lub po odpowiedzi na połączenie.

Dane techniczne

Pojemność systemu

 • Od 4 do 60 analogowych linii miejskich/łączy z centralą nadrzędną,
 • Od 4 do 24 łączy dostępu podstawowego ISDN (BA, 2B + D),
 • Jedno lub dwa łącza dostępu pierwotnego (PRA, 30B + D),
 • Od 8 do 300 numerów wewnętrznych,
 • Maksymalnie trzy stanowiska operatorów,
 • Do ośmiu grup ACD (automatycznego rozdziału wywołań),
 • Do 40 agentów,
 • Maksymalnie 210 bezprzewodowych numerów wewnętrznych oraz 60 stacji bazowych.

Obudowa systemu

 • System mieści się w jednej, dwóch lub trzech obudowach montowanych na ścianie, średnia pojemność jednej obudowy wynosi około 100 numerów wewnętrznych,
 • Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 435 mm x 260 mm x 300 mm,
 • Masa: 19,2 kg (przy pełnym wyposażeniu).

Telefony systemu cyfrowego

Wersja Basic (podstawowa):

 • Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 86 mm x 160 mm x 225 mm,
 • Masa: 800 g.

Wersja Economyplus:

 • Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 86 mm x 194 mm x 233 mm,
 • Masa: 850 g.

Wersja Standard:

 • Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 86 mm x 194 mm x 233 mm,
 • Masa: 850 g.

Wersja Executive:

 • Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 86 mm x 256 mm x 233 mm,
 • Masa: 1 100 g.

Panel klawiatury dyrektorski i operatora:

 • Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 67 mm x 87 mm x 226 mm,
 • Masa: 230 g.

Panel klawiatury operatora:

 • Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 86 mm x 256 mm x 233 mm,
 • Masa: 1 100 g.

Parametry środowiskowe

 • Temperatura pracy: +5o C do +40o C,
 • Wilgotność względna: 15 - 80%,
 • Wytrzymałość na przebicia elektrostatyczne > 8 kV przy wilgotności względnej 30%, system spełnia wymagania normy IEC 801-2.

Programowanie systemu

Lokalnie - poprzez interfejs V.24 (RS-232), zdalnie - poprzez wbudowany modem standardu V.22

Zgodność z normami:

 • Poziom emitowanych zakłóceń radiowych zgodny z FCC 15J, CISPR22, VDE 0878 (wszystkie klasy B),
 • Kompatybilność elektromagnetyczna EMC zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 89/336/EEC,
 • Przepięcia: zgodnie z zaleceniem CCITT K.20 i K.21,
 • Cyfrowe sieci firmowe (standardy QSIG):

  Sterowanie wywołaniem podstawowym
  ETS 300 72/ISO 11572, ISO 11574

  Protokół GFP (w ramach zakresu obsługiwanych usług dodatkowych, wymienionych poniżej)
  Normy ETS 300 239/ISO 11852

  Usługi dodatkowe:
  CLIP, COLP, CLIR: zgodnie z ETS 300 173/ISO 14136
  CNIP, CONP, CNIR:zgodnie z ETS 300 238/ISO 13864, 13868
  AOC: zgodnie z ECMA 211/212

  Zgodność protokołów:
  Warstwa 1: norma ETS 300 011/ETS 300 012
  Warstwa 2: norma ETS 300 170
  Warstwa 3: norma ETS 300 172
  Świadectwo homologacji MŁ

« Wstecz | Do góry | Początek »

Usługi

Downloads

 

Strony Informacyjne

Sklep internetowy

Biznes Onet

Kultura Zabytki

Pogoda Onet

Wypoczynek Informator

Ericsson- filary telekomunikacji

Poleć stronę:

 

Teraz zapraszamy
Państwa
także do zakupów
ON-LINE