info@telsat.net.pl

   

           Telekomunikacja dla Twojej Firmy                      tel.  46 855 89 84

                                                                    Sklep internetowy ::  Strona Główna  ::  Usługi  ::  Kontakt  ::  Linki  ::  Pobierz pliki

Produkty

AASTRA ERICSSON BUSINESSPHONE 250

Centralki Ericsson/Aastra

   BusinessPhone 50
  
BusinessPhone 250
  
BusinessPhone 128i
  
Telefony Dialog cyfrowe
  
Telefony Dialog Analogowe
  
Cordless-Dect / IP Dect
  
Telefony Dect / IP Dect
   Telefony IP

Centralki Panasonic

   KX-TEA308
  
KX-TES 824
  
KX-TEM824

   KX-TDA100
   KX-TDA200

Telefony Dalekiego Zasięgu

   EnGenius Ep801
   EnGenius Ep802
   Słuchawka  EP800H
   Anteny

Bramki GSM

   Analogowe
   Isdn
   Voip

Taryfikacja

   Bufory BU
   Aplikacje
   Zestawy

Domofony do central

   Helios
   Helios IP


Sprzęt używany

BP50 BP250 Charakterystyka Funkcje Rozszerzenia Funkcje numerów wewnętrznych Dane techniczne

 
Funkcje systemu

System podstawowy BusinessPhone posiada następujące funkcje:

 • Alarm function - funkcja alarmu - pozwala na przesyłanie, do ustalonego numeru wewnętrznego, sygnału alarmowego z telefonu lub z interfejsu alarmowego AUI (Alarm Interface Unit) znajdującego się na przykład w pokoju hotelowym,

Sprawdź dostępność tego sprzętu w naszym

sklepie internetowym  >>>>>

 

 • Answer position(s) - typ (typy) odpowiedzi na wywołanie/rozmowę - stan łącza/linii - ponowne zestawianie połączenia przy zajętości lub braku odpowiedzi/nieobecności abonenta. 
 • Background music - muzyka słyszana w tle - poprzez głośniki aparatów telefonicznych można odtwarzać sygnał muzyczny z zewnętrznego źródła,
 • Bypass call diversion or follow me - blokada przenoszenia rozmów lub podążanie za przemieszczającym się abonentem - zablokowanie przenoszenia rozmowy jest realizowane poprzez wybranie określonego kodu,
 • Call charge control - kontrola opłaty za rozmowę - pomiar rozmów dla indywidualnego numeru wewnętrznego oraz centralne rejestrowanie rozmów,
 • Class of service - klasa usługi - poszczególnym numerom wewnętrznym mogą być przypisywane różne poziomy - ograniczeń dostępu do danej funkcji oraz upoważnień w ruchu telefonicznym,
 • Common bell - wspólny sygnał dzwonienia - do wszystkich numerów wewnętrznych zostaje wysłany sygnał dzwonienia z określonego, dla tej funkcji, numeru,
 • CTI groups - telefoniczno-komputerowe grupy CTI - funkcja ta pozwala na dwuetapową, automatyczną, dystrybucję przychodzących rozmów do grup ACD lub systemów IVR, 
 • Diagnostic functions - funkcje diagnostyki - wbudowane funkcje diagnostyczne, dostępne z miejscowego komputera PC lub poprzez modem,
 • Differentiated ring and tone signals - różnicowane sygnały dzwonienia i sygnały tonowe - wskazują na przykład, czy rozmowa będzie zewnętrzna, wewnętrzna czy też jest oddzwonieniem,
 • Direct Indialling (DID) - bezpośrednie wybieranie określonych numerów wewnętrznych - o ile zezwalają na tą usługę posiadane, przez abonenta, warunki techniczne wydane przez operatora telekomunikacyjnego,
 • Fictive numbers - fikcyjne numery - do 1000 logicznych numerów wewnętrznych, rozmieszczonych w maksymalnie 16 grupach - obsługa aplikacji np. typu fax-server itp.,
 • Flexible numbering - elastyczna numeracja - do czterech cyfr dla numeru wewnętrznego,
 • ISDN basic functions - podstawowe funkcje ISDN - (typu BA, PRA, S-interface, T-interface),
 • ISDN supplementary services - dodatkowe usługi ISDN - (CLIP, CLIR, COLP, COLR, DDI, MCID, AOC, MSN, SUB),
 • Least Cost Routing - Zestawianie połączeń o najmniejszym koszcie,
 • Multiple incoming call presentation - obsługa przychodzącego wywołania do grupy abonentów - równoległe dzwonienie do 20 numerów w jednej grupie numerów wewnętrznych. Możliwe jest korzystanie z maksymalnie 16 grup.
 • Music on hold - muzyka podczas oczekiwania na połączenie - sygnał muzyczny ze źródła wewnętrznego lub zewnętrznego,
 • Night service - tryb nocny - kierowanie wywołań przychodzących, w określonych godzinach (zazwyczaj nocnych), do ustalonego numeru wewnętrznego,
 • Operator functions - funkcje operatora - identyfikacja, pętle parkowania (przy chwilowym braku operatora), wskazania kolejki, szeregowe wywołania, taryfikowanie itd.,
 • Power failure circuit - układ zabezpieczający przed zanikiem zasilania
 • Programming of system parameters via service terminal - programowanie parametrów systemów poprzez terminal usługowy,
 • Recall - ponowne dzwonienie, Recorded voice announcements - nagrane komunikaty głosowe,
 • Remote service and maintenance - zdalne serwisowanie i konserwacja - wbudowany modem pozwala na: zdalne wprowadzanie zmian w systemie, funkcje monitorowania (statusy alarmów, kontrola pracy procesora, oddzwanianie) oraz analizę i korekcję błędów,

 • Re-routing - ponowne zestawianie połączenia - przy zajętości lub braku odpowiedzi,
 • Route selection - wybór drogi połączenia - umożliwia definiowanie różnych dróg łączenia dla przychodzących i/lub wychodzących wywołań, na przykład dla biur zajmujących wiele lokalizacji,

 • Tandem configuration - konfiguracja tandemowa - telefon biurkowy (stacjonarny) i bezprzewodowy (przenośny) są, w tym przypadku, traktowane jako ta sama jednostka logiczna,
 • Tone (DTMF) and pulse dialing - wybieranie tonowe lub impulsowe (wewnętrzne i zewnętrzne),
 • Traffic group matrix - macierz grup ruchu - indywidualna kontrola dostępu wewnętrznych i zewnętrznych wywołań do linii miejskich i wewnętrznych, 
 • Trunk Call Discrimination - rozróżnianie rozmów zewnętrznych - kilka poziomów ograniczeń odnoszących się do połączeń zewnętrznych wywoływanych z linii wewnętrznych.

Rozszerzenia systemu

Funkcjonalność systemu BusinessPhone 250 można zwiększać poprzez wprowadzanie szeregu zaawansowanych funkcji obsługiwania rozmów oraz dodatkowe specjalistyczne rozwiązania telekomunikacyjne. Dodatkowe moduły sprzętowe i oprogramowania, są całkowicie zintegrowane z jednostką centralną. 

Do dodatkowych, zaawansowanych funkcji systemu zaliczamy:

 • Call Centre - centrum połączeniowe - specjalistyczne i bardzo wydajne rozwiązanie łączności, przeznaczone dla firm, obsługujące rozmowy zarówno dla ruchu wychodzącego jak i przychodzącego, przeznaczone głównie do współpracy z aplikacjami usługowymi klienta. Rozwiązanie o nazwie BusinessPhone Call Centre wykorzystuje łącznie funkcje ACD (Automatic Call Distribution - automatycznego rozdziału wywołań), dodatkową aplikację biznesową CCA (Call Centre Assistant - asystent centrum połączeniowego), inteligentne komunikaty głosowe i system zarządzania informacjami CCS (Call Centre Supervisor - kontroler centrum połączeniowego), w celu podniesienia poziomu obsługi klienta - dzięki sprawnej dystrybucji wywołań, monitorowaniu parametrów systemu oraz długoterminowemu zarządzaniu w czasie rzeczywistym zasobami systemu. Jest to unikalne rozwiązanie dla tego typu systemów telekomunikacyjnych i nie ma swojego odpowiednika w systemach innych dostawców 
 • Computer Telephony Integration (CTI) - integracja komputera i telefonu - dzięki poszerzeniu i zautomatyzowaniu, wielu funkcji telekomunikacyjnych, CTI zapewnia ogromny wzrost wydajności w każdej firmie, w której liczy się szybka i skuteczna obsługa połączeń telefonicznych. Funkcja BusinessPhone CTI umożliwia osiąganie takich korzyści małym, średnim i dużym firmom. Występują tu dwa rozwiązania. Pierwsze z nich, "First party" CTI, jest idealne dla firm o małej liczbie użytkowników - pozwala bowiem na łączenie, u poszczególnych użytkowników, komputerów PC i telefonów bez konieczności korzystania z serwera sieciowego. Rozwiązanie o nazwie "Third-party" CTI - będące funkcją BusinessPhone Business Link - zapewnia zaawansowane łączenie komputerów i telefonów w większych systemach typu BuinessPhone, poprzez zintegrowanie serwera sieci komputerowej z systemem telefonicznym. Funkcja BusinessLink umożliwia inteligentne połączenie z systemami sieciowymi Windows NT. Użytkownicy systemu mogą korzystać z aplikacji CTI wykorzystując do tego celu telefony stacjonarne i bezprzewodowe.
 • Certified applications - aplikacje z certyfikatami - jest to program firmy Ericsson o nazwie Ericsson BusinessPhone Certified Products. Celem tego programu jest zapewnienie oceny jakości, funkcjonalności oraz poziomu obsługi aplikacji CTI pochodzących od innych specjalistycznych dostawców.
 • Cordless communications - telekomunikacja bezprzewodowa - zgodna z wymaganiami standardu DECT (Digital European Cordless Telephony) centrala bezprzewodowa. Stacje bazowe oraz telefony przenośne mogą być całkowicie zintegrowane w jeden system typu BusinessPhone oferujący bezprzewodową łączność w biurze, fabryce, magazynie,sklepie itp. System BusinessPhone Cordless korzysta z protokołu GAP (Generic Access Protocol), który zapewnia użytkownikom dostęp, do poszerzonego i znormalizowanego zestawu funkcji, jak również, do dodatkowych usług.
 • Networking - pakiety sieciowe - dwa pakiety sieciowe pozwalają na wykorzystanie systemów telefonicznych typu BusinessPhone jako integralnej części cyfrowych prywatnych sieci telefonicznych i transmisji danych. Pakiet QSIG/Standard Networking zapewnia podstawowe połączenia oraz umożliwia dodatkowe usługi, wymieniane pomiędzy systemami BusinessPhone a centralami abonenckimi pochodzącymi od innych dostawców, poprzez linie dzierżawione za pomocą sygnalizacji QSIG. Pełny pakiet sieciowy, Full Networking Package, zawiera dodatkowo szereg specjalnych usług oraz aplikacji wymienianych, tylko pomiędzy systemami BusinessPhone oraz centralami MD110 firmy Ericsson, za pomocą linii dzierżawionych z sygnalizacją QSIG lub komutowanych linii pracujących z sygnalizacją DSS1,
 • Voice messaging - komunikaty głosowe - szereg zintegrowanych i certyfikowanych systemów zewnętrznych przeznaczonych dla poczty głosowej, automatycznego nadzoru, systemu bezpośredniego wewnętrznego dostępu - DISA (Direct Inward System Access), oraz inteligentnych aplikacji korzystających z komunikatów głosowych. Zintegrowane rozwiązania, zawierające pocztę głosową z funkcją osobistych pozdrowień, funkcję muzyki podczas oczekiwania na połączenie - MOH (Music On Hold), są możliwe dzięki znajdującej się w systemie karcie modułu wielofunkcyjnego - MFU (Multifunctional Unit), lub dzięki opcjonalnej karcie VMU-HD; systemy zewnętrzne korzystają z serwera poczty głosowej.
 • Hospitality - obsługa gości - szereg specjalnych aparatów telefonicznych dla gości, stanowiska recepcji i administracji oraz opcjonalne pakiety programowe wykorzystujące komputery PC, przeznaczone dla zapewnienia zaawansowanej łączności oraz usług oferowanych w środowiskach, w których liczy się obsługa gości - takich jak hotele, centra konferencyjne, szpitale itp.
 • Call Accounting - rozliczanie połączeń - certyfikowane i oparte na komputerach PC pakiety do rejestracji oraz prezentacji informacji o połączeniach,
 • Operator Suite - stanowisko operatora - stanowisko wyposażone w proste w użyciu oprogramowanie biznesowe, usprawniające pracę operatorów i recepcjonistów. Stanowisko zapewnia: bardzo wydajne narzędzia obsługi rozmów, duże możliwości zarządzania bazą danych numerów telefonicznych oraz funkcje obsługi komunikatów i informacji. Specjalne pole lampek zajętości pokazuje status połączeń z numerami wewnętrznymi,
 • Configuration Manager - menedżer konfiguracji - pakiet przeznaczony jest do wykonywania prac administracyjnych i konserwacyjnych systemu - O&M (Operation and Maintenance) przez służby techniczne użytkownika. Pakiet pozwala na proste konfigurowanie, zarządzanie numerami wewnętrznymi oraz danymi systemu, z poziomu środowiska Windows. Aplikacja ta wygląda i zachowuje się tak samo jak pakiet o nazwie Ericsson MD110 Extension Manager, który pozwala na konfigurowanie obu systemów centralnie, z tego samego środowiska, w wydzielonej sieci korporacyjnej, 
 • Door phone - domofon - jeden lub kilka numerów wewnętrznych może być wykorzystanych do monitorowania wejścia do firmy oraz do zdalnego sterowania zamkiem drzwi.

« Wstecz | Do góry | Dalej »

Usługi

Downloads

 

Strony Informacyjne

Sklep internetowy

Biznes Onet

Kultura Zabytki

Pogoda Onet

Wypoczynek Informator

Ericsson- filary telekomunikacji

Poleć stronę:

 

Teraz zapraszamy
Państwa
także do zakupów
ON-LINE