info@telsat.net.pl

   

           Telekomunikacja dla Twojej Firmy                      tel.  46 855 89 84

                                                                    Sklep internetowy ::  Strona Główna  ::  Logowanie  ::  Usługi  ::  Kontakt  ::  Linki  ::  Pobierz pliki

Produkty

TWORZENIE SIECI

Centralki Ericsson/Aastra

   BusinessPhone 50
  
BusinessPhone 250
  
BusinessPhone 128i
  
Telefony Dialog cyfrowe
  
Telefony Dialog Analogowe
  
Cordless-Dect / IP Dect
  
Telefony Dect / IP Dect
   Telefony IP

Centralki Panasonic

   KX-TEA308
  
KX-TES 824
  
KX-TEM824

   KX-TDA100
   KX-TDA200

Telefony Dalekiego Zasięgu

   EnGenius Ep801
   EnGenius Ep802
   Słuchawka  EP800H
   Anteny

Bramki GSM

   Analogowe
   Isdn
   Voip

Taryfikacja

   Bufory BU
   Aplikacje
   Zestawy

Domofony do central

   Helios
   Helios IP


Sprzęt używany

 Inne usługi  Charakterystyka systemu  Opcje konfiguracji sieci  Dane techniczne  

Tworzenie sieci
Integracja systemów typu Business Phone do sieci korporacyjnych 

 

Rozwiązania sieciowe, oferowane dla systemów typu BusinessPhone, umożliwiają wykorzystanie ich jako części cyfrowych, zintegrowanych sieci korporacyjnych przenoszących rozmowy oraz dane. Istnieją dwa pakiety sieciowe, które umożliwiają tworzenie różnorodnych sieci korporacyjnych oraz pozwalają na współpracę systemów BusinessPhone z takimi samymi systemami, oraz z centralami typu MD110 firmy Ericsson, jak również z centralami innych producentów. 

Rozwiązania sieciowe, oferowane dla systemów typu BusinessPhone, umożliwiają wykorzystanie ich jako części cyfrowych, zintegrowanych sieci korporacyjnych przenoszących rozmowy oraz dane. Istnieją dwa pakiety sieciowe, które umożliwiają tworzenie różnorodnych sieci korporacyjnych oraz pozwalają na współpracę systemów BusinessPhone z takimi samymi systemami, oraz z centralami typu MD110 firmy Ericsson, jak również z centralami innych producentów. 

Pakiet BusinessPhone Networking umożliwia zamianę samodzielnego systemu telefonicznego, typu BusinessPhone, na w pełni zintegrowaną i pracującą w sieci centralę, zdolną do współpracy z innymi systemami składającymi się zarówno z central produkcji Ericssona jak i innych producentów.

Dzięki pakietom BusinessPhone Networking można połączyć wykorzystywane systemy telefoniczne w taki sposób, że będą się zachowywały jak jedna, zunifikowana sieć, przekazująca rozmowy oraz dane, zapewniając tym samym "przezroczystość" oferowanych usług, oszczędną eksploatację oraz możliwość adaptacji do potrzeb konkretnej firmy. Oprogramowanie BusinessPhone Networking umożliwia integrację, dostosowaną do wielu konfiguracji sieci korporacyjnych, i jest dostępne w postaci dwóch oddzielnych pakietów.

Pakiet o nazwie QSIG Network Package zapewnia podstawowe możliwości połączeń, ze wspólnym planem numeracji w sieci korporacyjnej oraz dodatkowymi usługami, pomiędzy systemami BusinessPhone a centralami pochodzącymi od innych dostawców. Połączenia te są realizowane poprzez linie dzierżawione pracujące z sygnalizacją typu QSIG. Możliwość współpracy z interfejsem i usługami QSIG, zgodnie ze standardem ECMA/ETSI, zapewnia współpracę z dowolnym innym systemem, spełniającym wymagania tych norm w sieciowym środowisku sprzętowym, pochodzącym od wielu dostawców.

Pakiet o nazwie Full Networking Package zawiera dodatkowo szereg specjalnych usług i aplikacji, które mogą być realizowane tylko w przypadku łączenia ze sobą systemów BusinessPhone i MD110 - firmy Ericsson. Systemy BusinessPhone i MD110 mogą współpracować poprzez linie dzierżawione z sygnalizacją QSIG, poprzez komutowane linie ISDN z sygnalizacją DSS1 (Digital Signalling System No 1 - cyfrowy system sygnalizacji nr 1) lub poprzez kombinacje obu typów tych linii. Korzystanie z komutowanych linii ISDN pozwala na tworzenie wirtualnych sieci prywatnych - VPNs (Virtual Private Networks), oferujących pełną przezroczystość usług oraz wspólny plan numeracji sieci korporacyjnej.

Charakterystyka systemu

Oprogramowanie BusinessPhone Networking zostaje uruchomione po zainstalowaniu modułu włączania funkcji - FECU (Feature Enabling Circuit Unit), w obudowie głównej systemu BusinessPhone. Czynność ta zapewnia dostęp do funkcji sieciowych dla nielimitowanej liczby użytkowników systemu BusinessPhone.


Dostarczane funkcje różnią się w zależności od tego, czy został wykorzystany moduł włączania funkcji (FECU) typu QSIG czy typu Full Networking Package.

Podstawowe funkcje sieciowe 
Podstawowe funkcje sieciowe, Basic Networking, tworzą część główną obu pakietów BusinessPhone QSIG i Full Networking . Są to następujące funkcje:

 • Common corporate numbering plan - wspólny plan numeracji sieci korporacyjnej - pozwala na stosowanie wspólnego i jednolitego planu przez wszystkich użytkowników prywatnej sieci. Łączy on schematy numerowania oparte na współrzędnych i na kodzie położenia, co pozwala stosować numery zawierające do 8 cyfr, maksymalnie 4 cyfry identyfikują węzły a pozostałe 4 - numer wewnętrzny. Można określić do 1000 węzłów sieci korporacyjnej.

 • Private network routing - zestawianie połączenia dla numerów sieci prywatnej - funkcja ta sprawia, że dla prywatnego ruchu w sieci zawsze jest wybrana najlepsza, możliwa droga połączenia - co minimalizuje koszty i zapewnia maksymalne wykorzystanie zasobów sieci. Możliwe jest zestawienie połączenia pierwszego wyboru oraz trzy zestawienia alternatywne. Zestawienia alternatywne mogą być zarówno cyfrowe (ISDN) jak i analogowe.

 • Basic (2B + D) and Primary Rate(30B +D) interfaces - interfejsy dostępu podstawowego i pierwotnego - mogą być skonfigurowane w celu zapewnienia punktu "Q-reference" - dla połączenia z dzierżawioną linią QSIG i punktu "T-reference" - dla połączeń z komutowanymi publicznymi liniami ISDN, z sygnalizacją DSS1. Dla wszystkich typów interfejsów i połączeń są stosowane te same urządzenia.

Funkcje sieci z sygnalizacją QSIG 

Pakiet typu QSIG Networking umożliwia współpracę systemu BusinessPhone z korporacyjnymi sieciami, które zbudowane są z łączących się, poprzez linie dzierżawione spełniające wymagania ECMA/ETSI QSIG, centralach pochodzących od różnych dostawców. 

W tym przypadku dostępne są następujące funkcje:

 • Basic Call - wywołanie podstawowe - podstawowy protokół konfiguracyjny wywołań z licznikiem przejść (Transit Counter), stosowanym w celu ograniczenia liczby skoków, pomiędzy węzłami sieci korporacyjnej, w celu uniknięcia zapętlenia oraz funkcją Party Category (kategorią abonenta) - w celu zapewnienia odpowiedniej obsługi wywołań, w sieci korporacyjnej, zgodnie z typem danego abonenta. W celu umożliwienia obsługi dodatkowych standardowych usług QSIG jest wprowadzony protokół GFP (Generic Functional Protocol). 

 • Calling/Connected Line Identification and Restriction (CLIP/COLP, CLIR) - identyfikacja i blokowanie linii żądającej połączenia/połączonej - pozwala na pokazywanie lub blokowanie pokazywania numeru abonenta dzwoniącego/połączonego na wyświetlaczu aparatu telefonicznego połączonego/dzwoniącego abonenta.

 • Calling/connected Name Identification Presentation/Restriction (CNIP/CONP, CNIR) - pokazywanie/blokowanie pokazywania identyfikatora nazwy dzwoniącego/połączonego abonenta - pozwala na pokazywanie lub blokowanie pokazywania nazwy abonenta dzwoniącego/połączonego na wyświetlaczu telefonicznym abonenta połączonego/dzwoniącego.

Usługi identyfikacji linii oraz nazwy abonenta są ze sobą sprzężone, a zatem w sytuacji, gdy jest wyświetlany numer abonenta dzwoniącego/połączonego, jest również pokazywana jego nazwa, o ile jest dostępna. Podobnie, nazwa i numer abonenta blokowane są łącznie w przypadku, gdy zachodzi blokowanie jednego z tych elementów.

 • Advice of Charge (AOC) - informacja odnośnie opłaty - jeśli sieć publiczna dostarcza informacji tego typu, to taka informacja jest prezentowana na wyświetlaczach aparatów telefonicznych pracujących w sieci korporacyjnej.

Funkcje pełnej sieci

Pakiet tworzenia pełnej sieci, Full Networking Package, pozwala na współpracę pomiędzy systemami typu BusinessPhone lub pomiędzy takimi systemami a systemem MD110, poprzez linie dzierżawione lub komutowane, w oparciu o wspólny protokół i usługi, przenoszone przez UUS 1, 2, 3. Poza funkcjami typowymi dla pakietu QSIG Networking Package oferuje on dodatkowo szeroki zakres innych usług.

 • Basic Call - wywołanie podstawowe - podobne do analogicznej funkcji QSIG Basic Call, włącznie z funkcjami licznika przejść (Transit Counter) oraz kategorii abonenta (Party Category), dodatkowo występuje tu specjalna funkcja znacznika klasy przechodzenia (Travelling Class Mark). Funkcja ta pozwala na włączanie lub blokowanie dostępu użytkownikowi do niektórych możliwości zestawiania połączenia w sieci korporacyjnej.

Poza tym, rozszerzone funkcje sieci korporacyjnej zawierają:

 • Call Back on Busy (or on No Reply) - oddzwanianie w przypadku zajętości lub braku odpowiedzi - umożliwia w sieci korporacyjnej automatyczne oddzwanianie do dzwoniącego abonenta w chwili, gdy wybrany przez niego numer wewnętrzny stał się znowu wolny lub aktywny.

 • Call Diversion (Direct, on Busy and on No Reply), Folow Me and Diversion Bypass - przeniesienie wezwania (bezpośrednie, przy zajętości oraz przy braku odpowiedzi), funkcja podążania za numerem oraz blokada przenoszenia numeru - w sieci korporacyjnej funkcje te pozwalają, za pomocą wybrania specjalnego kodu, na ustawienie różnych typów usług przenoszenia rozmów oraz do blokady przenoszenia rozmów.

 • Calling/Connected Line Identification Presentation/Restriction - prezentacja bądź blokada prezentacji numeru linii dzwoniącej i linii połączonej - odpowiada w standardzie QSIG funkcjom CLIP/COLP i CLIR.

 • Calling/Connected Name Identification Presentation/Restriction - prezentacja bądź blokada prezentacji identyfikatora nazwy dzwoniącego/połączonego abonenta - odpowiada w standardzie QSIG funkcjom CNIP/CONP oraz CNIR.

 • Call Transfer - przenoszenie wezwania - pozwala na przenoszenie dochodzących wezwań w sieci korporacyjnej.

 • Camp on Busy - kolejkowanie rozmów przy zajętości - powiadamia zajęty numer wewnętrzny w sieci korporacyjnej o oczekującym połączeniu.

 • External Message Waiting - czeka wiadomość z zewnątrz - jeżeli w systemie MD110 istnieje system komunikatów głosowych, to wskazuje on użytkownikowi systemu BusinessPhone, że czeka na niego wiadomość.

 • Intrusion - wtrącenie - pozwala użytkownikowi numeru wewnętrznego na wejście "na trzeciego" do prowadzonej rozmowy, jeśli wybrany numer wewnętrzny jest zajęty.

 • Network Account Code - kod rozliczeń sieci - pozwala na połączenie informacji o koszcie połączenia z kontami różnych użytkowników w sieci prywatnej.

Zestaw sieciowy Full Networking Package, obsługuje również funkcje scentralizowanego operatora w trybie "aktywnym", w którym operator znajduje się w systemie BusinessPhone lub w trybie "pasywnym", gdy operator znajduje się w systemie MD110 lub w dowolnym innym systemie BusinessPhone pracującym w sieci. Funkcje scentralizowanego operatora zawierają wszystkie te funkcje, które zostały wymienione powyżej za wyjątkiem funkcji oddzwaniania w przypadku braku odpowiedzi, poza tym zawierają następujące funkcje dodatkowe:

 • Call to Operator, Routing to Operator and Extending - dzwonienie do operatora, zestawianie połączenia do operatora i rozszerzanie,

 • Intrusion and Forced Release - wtrącenie i wymuszone odłączenie - funkcje te pozwalają centralnemu operatorowi na wejście do rozmowy użytkownika i na odłączenie niepożądanego abonenta,

 • Night Service Notification - powiadomienie o trybie pracy nocnej - pozwala systemowi BusinessPhone obsługiwać przekazywane z systemu głównego (MD110) powiadomienie o tym, że przechodzi on do trybu pracy nocnej, a zatem (zgodnie z zaprogramowaniem BusinessPhone) zacznie przełączać nadchodzące, do użytkowników BusinessPhone, rozmowy do numeru alternatywnego, przeznaczonego do odbierania połączeń w trybie nocnym, a nie do systemu centrali głównej.

Rozliczanie rozmów sieciowych

Funkcje sieciowe systemu BusinessPhone obsługują scentralizowane rozliczanie rozmów w sieci korporacyjnej realizowane za pomocą certyfikowanych programów do rozliczania rozmów BusinessPhone.

Pozwala to na skuteczne monitorowanie oraz obciążanie opłatami, wszystkich rozmów w sieci korporacyjnej, może być wykorzystywane do wytwarzania skonsolidowanych raportów rozliczeń rozmów oraz raportów billingowych. Każdy węzeł systemu BusinessPhone jest wyposażony w bufor służący do zapisywania informacji o rozmowach, informacje te są okresowo zbierane przez scentralizowane oprogramowanie rozliczania rozmów.

Obsługa i konserwacja funkcji sieciowych

W celu obsługi nowych funkcji sieciowych aplikacje typu RASC i O&M systemu BusinessPhone zostały uzupełnione o nowe funkcje:

 • Programowanie na poziomie systemowym procedur obsługi ruchu w sieci korporacyjnej,

 • Definiowanie klasy usługi,

 • Definiowanie planu numeracji sieci korporacyjnej oraz parametrów zestawiania połączeń,

 • Programowanie systemu sygnalizacji i interfejsu sieciowego na poziomie linii do centrali nadrzędnej oraz na poziomie zestawiania połączenia,

 • Wykorzystanie usług typu UUS,

 • Ustalanie wartości parametrów dla systemu QSIG oraz specjalistycznych usług dodatkowych.

Opcje konfiguracji sieci

Rozwiązanie BusinessPhone Networking jest na tyle uniwersalne, że może spełniać wymagania występujące przy różnych konfiguracjach oraz pojemnościach systemu. W połączeniu z systemem MD110, firmy Ericsson, można tworzyć sieci o liczbie węzłów, które mogą obsłużyć od 10 do 20 000 numerów wewnętrznych, oferując przy tym jednakowy dostęp do usług i aplikacji.


Istnieją trzy, typowe konfiguracje sieci korporacyjnych, które można zbudować wykorzystując BusinessPhone Networking:

Sieci oparte tylko na węzłach systemu BusinessPhone - które mogą być wykorzystywane jako sieci dla mniejszych firm, mających strukturę typu biuro centralne oraz podległe mu biura-oddziały lub składających się z kilku, łączonych ze sobą, biur - przy czym żadne z nich nie odgrywa roli biura centralnego. Jest to konfiguracja stosowana w przypadku mniej więcej jednej trzeciej liczby wszystkich sieci.

Rozwiązania sieciowe BusinessPhone zapewniają wspólny plan numeracji sieci korporacyjnej oraz pełną przezroczystość usług standardowych i specjalizowanych, takich jak m.in. Call Back (oddzwanianie) czy Diversion (przenoszenie wywołania na inny numer).

Sieci oparte na systemie BusinessPhone oraz centrali MD110 - są odpowiednie dla większych sieci korporacyjnych, przy czym system MD110 pracuje z reguły w biurze głównym firmy i działa jako węzeł główny z dostępem do publicznych łączy ISDN. Natomiast system (systemy) typu BusinessPhone obsługują z reguły oddziały firmy, przy czym mogą być również bezpośrednio łączone ze sobą, jak również mogą mieć swój własny dostęp do publicznych łączy ISDN. Dostęp ten może być wykorzystywany, jako druga trasa połączeniowa, w przypadku nadmiernego ruchu w sieci lub dla zabezpieczenia poprawności działania całego systemu. 

Przy wykorzystaniu pakietu Full Network Package, oba powyższe typy rozwiązań BusinessPhone Networking, mogą wykorzystywać zarówno linie Euro-ISDN z sygnalizacją DSS1 - dla funkcji VPN w liniach komutowanych, jak i prywatne linie dzierżawione ISDN z sygnalizacją QSIG, korzystając przy tym ze wspólnego protokołu i usług firmy Ericsson, przenoszonych przez sygnalizację pomiędzy użytkownikami - UUS poziomu 1, 2, 3 (User to User Signalisation level 1, 2, 3) 

Sieci korporacyjne oparte na systemach pochodzących od wielu dostawców - mogą być tworzone za pomocą pakietu sieciowego QSIG Networking Package, który integruje system BusinessPhone z systemami telefonicznymi innych dostawców , korzystających z sygnalizacji standardu QSIG. Co więcej, można w takim przypadku stosować również pakiet typu Full Network Package, który może w sieci, opartej na systemach pochodzących od wielu dostawców, zapewnić przekazywanie pełnego zakresu usług i aplikacji (ale tylko) pomiędzy systemami BusinessPhone.

Dane techniczne

Wymagania systemowe

BusinessPhone 250/50

Wymagania sprzętowe

Karta procesora CPU-D4 wyposażona w odpowiednio licencjonowane klucze FECU, moduły BTU-B i/lub MFU i/lub BTU-D z możliwością skonfigurowania dla interfejsu Q i T.

Interfejsy

 • Dostępu podstawowego (2B + D)
 • Dostępu pierwotnego (30B + D)

Plan numeracji 

Schemat oparty na współrzędnych, kodzie miejsca lub mieszany.

Funkcjonalność sieci

Inicjalizacja połączenia, przekazywanie oraz zakończenie

Topologia sieci

 • Punkt - punkt,
 • Gwiazda, z centralą typu BusinessPhone lub MD110 w węźle głównym,
 • Siatka

Standardy QSIG

Sterowanie wywołaniem podstawowym: 

ETS 300 72/ISO 11572, ISO 11574

GFP (Generic Functional Protocol, w ramach obsługiwanych dodatkowych usług wymienionych poniżej): ETS 300 239/ISO 11582

Usługi dodatkowe:
CLIP, COLP, CLIR: ETS 300 173/ISO 14136
CNIP, CONP, CNIR: ETS 300 238/ISO 13864, 13868
AOC: ECMA 211/212

Zgodność z protokołami

Warstwa 1: ETS 300 011/ETS 300 012
Warstwa 2: ETS 300 170
Warstwa 3: ETS 300 172

Opcje FECU

 • Pakiet sieciowy QSIG dla systemów z maksymalną liczbą 32 interfejsów do sieci korporacyjnej,
 • Pełny pakiet sieciowy dla systemów z maksymalną liczbą 32 interfejsów do sieci korporacyjnej,
 • Pakiet sieciowy QSIG dla nieograniczonej liczby interfejsów do sieci korporacyjnej,
 • Pełny pakiet sieciowy dla nieograniczonej liczby interfejsów do sieci korporacyjnej.

Do góry »

Usługi

Downloads

 

Strony Informacyjne

Sklep internetowy

Biznes Onet

Kultura Zabytki

Pogoda Onet

Wypoczynek Informator

Ericsson- filary telekomunikacji

Poleć stronę:

 

Teraz zapraszamy
Państwa
także do zakupów
ON-LINE